Δικηγορικό γραφείο

Η δικηγόρος Καζαντζάκη Μαρία  στην Ερμούπολη της Σύρου προσφέρει έγκυρες και υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους του Δικαίου.   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Συνοπτικά)
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Συμβάσεις – Μισθώσεις
 • Κληρονομικά
 • Αστικό Δίκαιο
 • Κτηματολόγιο
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
 • Διοικητικά
 • Σωματεία
 • Εταιρίες
 • Ρυθμίσεις Χρεών - Τράπεζες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Αναλυτικά)
Ποινικό Δίκαιο
Υποθέσεις κοινού Ποινικού Δικαίου σε όλη την χώρα.
Υποθέσεις Οικονομικού Ποινικού Δικαίου
Αστικό Δίκαιο
Ακίνητα: Νομική προετοιμασία και έλεγχος για αγορά/πώληση
Μισθωτικές διαφορές
Αυτοκινητιστικές διαφορές - Τροχαία
Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου
Αποδοχή – Αποποίηση – Διεκδίκηση Κληρονομιάς
Τακτοποίηση Κληρονομικών και Οικογενειακών Υποθέσεων
Εμπράγματο Δίκαιο
Εργατικό Δίκαιο – Εργασιακές Σχέσεις
Εργατικά ατυχήματα – Απολύσεις – Δεδουλευμένα – Αποζημιώσεις
Συμβάσεις Εργασίας
Οικογενειακό Δίκαιο
Διαζύγια – Θέματα Διατροφής – Επιμέλεια Παιδιών
Μερίδιο Οικογενειακής περιουσίας – Συμμετοχή στα αποκτήματα
Προστασία Καταναλωτή
Εμπορικό Δίκαιο
Σύσταση Εταιριών/Τροποποιήσεις/Είσπραξη Απαιτήσεων
Δίκαιο Εταιριών
Φορολογικό Δίκαιο
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Διαιτησία και Επίλυση Διαφορών
Διοικητικό Δίκαιο
Προσφυγές κάθε Είδους Διοικητικού Δικαίου
Ενοχικό Δίκαιο
Μισθώσεις/Πωλήσεις/Κτηματολόγιο
Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Διακανονισμός Χρεών
Ρυθμίσεις οφειλών – Διαταγές Πληρωμής – Αποζημιώσεις 
Νομική Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
σε συνεργασία με Φοροτεχνικό – Οικονομολόγο – Πολιτικούς Μηχανικούς – Ασφαλιστές
Νομική Υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Γνωμοδοτήσεις σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μεταφράσεις/ Επικυρώσεις Νομικών κειμένων και τίτλων σπουδών στην Αγγλική γλώσσα
Ανάληψη υποθέσεων με δυνατότητα επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα.

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από reCAPTCHA και Google Πολιτική Απορρήτου και Terms of Service ισχύουν.
Μαρία Καζαντζάκη
Δικηγόρος

Τηλ.: 693 917 6081